Cena zajęć

Cena 60 minut zajęć wynosi 35 zł. W cenie tej znajdują się wszystkie materiały potrzebne na zajęcia.

W przypadku kursu „ostatnia deska ratunku”, 60 minut zajęć kosztuje 40 zł od osoby.