Przygotowanie do matury

Jednym z najczęściej wybieranych z moich kursów jest przygotowanie do matury. Jest to kurs intensywny, który dla zadowalających efektów należy rozpocząć przynajmniej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem (a oczywiście im wcześniej, tym lepiej). W przypadku przygotowań do matury rozszerzonej, zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 100 minut (2×45 minut plus 10 minut przerwy). W trakcie zajęć systematycznie szkolimy wszystkie kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także pisanie, mówienie i umiejętności gramatyczne. Ćwiczenie pisania nie odbywa się w ramach zajęć, ale jest cotygodniowym zadaniem domowym – kursanci mają obowiązek pisania przynajmniej dwóch tekstów w tygodniu (tematy są oczywiście podane).

Przygotowania do matury podstawowej i rozszerzonej wygląda podobnie, choć w przypadku przygotowań do opcji podstawowej zakłada krótsze zajęcia – w razy w tygodniu po 60 minut lub jedne zajęcia o długości 120 minut.

W mojej ofercie znajduje się również kurs „ostatnia deska ratunku”, podczas którego bardzo intensywnie przygotowuję kursanta do matury. Opcja ta jest droższa niż wynosi cena godziny zajęć zwyczajnego kursu, zajęcia prowadzone są jednak codziennie – zwykle kurs taki trwa 15 kolejnych dni roboczych po 200 minut. Oczywiście nie ma on na celu pogłębionej znajomości języka angielskiego, ale zdobycie kompetencji, które umożliwią zdanie matury osobom, które „zaspały” na wcześniejsze możliwości przygotowań.